Vietnam Airlines
hi!Japan

WiFi 4DAYS Free

  1. BƯỚC 1
  2. BƯỚC 2
  3. BƯỚC 3
  4. BƯỚC 4
*

Xin mời nhập mã số vé

Nhập mã số vé đúng

ご入力のeチケット番号は既に応募済みです。1つのeチケット番号につき1回のキャンペーン応募のみが可能です。

*

Nhập chuyến bay sốh

Please enter correct Your Flight No from Vietnam to Japan

*

Xin hãy nhập ngày khởi hành

Vì Ngày khởi hành của bạn đã quá hạn của chương trình, chúng tôi không thể chấp nhận sự đăng ký. Xin hãy kiểm tra điều kiện chương trình

*

Mời nhập tên đệm và tên

Mời nhập tên đệm và tên

*

Mời nhập họ

Mời nhập họ

*

Mời nhập số CMND/Hộ chiếu

Mời nhập số CMND/Hộ chiếu

*

Vui lòng chọn giới tính

*

Mời nhập địa chỉ Email

Địa chỉ Email không phù hợp

Địa chỉ Email không phù hợp

*

Mời nhập số điện thoại

Số điện thoại phải tối thiểu 8 ký tự

The campaign is exclusive for Vietnam residents.

Xin hãy đồng ý để tiếp tục